Διοίκηση

1

1. Καραστάθης Πέτρος

Διευθυντής

2

2. Μπότσικας Ηλίας

Υποδιευθυντής

3

3. Νικολάου Νικόλαος

Υποδιευθυντής

4

4. Γιαννούτσου Θεοδώρα

Υπεύθυνη Γραμματείας

5

5. Κυροδήμου Ελένη

Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης

6

6. Φυτιλής Αριστείδης

Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων