19/6/ μέχρι 23/6/2017 - ΜΑΘΗΜΑΤΑ- αναπληρώσεις

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ 21/6/2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ. ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 22/6/2017 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 27/2/2017 ΚΑΙ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/6/2017 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 5/6/2017 . ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/6/2017 ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/6/2017 .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 19/6/2017 ΜΕΧΡΙ 23/6/2017

Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 
Δευτέρα, Ιούνιος 12, 2017